OUTDOOR and WILDLIFE

Össjö Gods 2018-11-10

Ännu en andjakt med Peter Johansson på Your Hunt med goda vänner.

Sandön 2017-10-01

Testade ett Nikon 300mm f/2,8 tillsammans med en 2,0 konvertor och ville fånga Skäggmesen i flykt. Blev några bilder på just flykten, men även på en juvenil Pilgrimsfalk, en Kungsfiskare som landade nästan framför fötterna, samt en Skrattmås fick vara testobjekt för inställningarna i kameran...

Össjö 2017-09-28

Andjakt på Össjö Gods tillsammans med Peter och Jonas.